Bakom Bokapa finns en mamma med författardrömmar, två barn med livlig fantasi och en pappa som är utvecklare.

Sandra heter jag som skriver och läser in ljudböckerna, våra två barn som är 6 och 8 år hjälper mig med berättelser tack vare sina fantastiskt fantasifulla idéer. Pappa Johan är den som gör det möjligt för oss att nå ut med våra böcker. Vi vill dela med oss av vår värld och få fler att vilja bli en bokapa!